سن : جنسیت :
ایمیل : شهر :
تحصیلات : شغل :
با کدامیک از محصولات سان پلاستیک آشنایی دارید :
چه مدت از زمانی آشنایی شما با محصولات فوق می گذرد؟
از کدامیک از محصولات سان پلاستیک استفاده کرده اید؟
میزان رضایت شما از ظاهر محصولات سان پلاستیک :
میزان رضایت شما از کیفیت و کارایی محصولات سان پلاستیک :
میزان رضایت شما از قیمت محصولات سان پلاستیک :
میزان رضایت شما از سهولت دسترسی و تهیه محصولات سان پلاستیک :
آیا تا کنون محصولات سان پلاستیک را به سایرین توصیه کرده اید ؟
جای چه محصولی را در محصولات سان پلاستیک خالی می بینید؟
آیا در خصوص ارائه هرچه بهتر محصولات سان پلاستیک پیشنهادی دارید؟

خبرنامه

درصورت علاقه به دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.